jingshuju

jingshuju

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回答

0

50mm、密砂.rar第一个工况为单锚板,第一块板的位置为H/B=13,H为埋置深度,B为圆形锚板直径。第二、三、四个工况为串联锚板,第一块锚板位置分别为H/B=7,8,9.第二块锚板位置为H/B=13.谢谢。

更多 »发问

2

125 次浏览  • 2 个关注   • 2020-05-19

VIP提问

发问

回答

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2020-05-25 18:08
更多 » 关注 2

库仑沈工 库仑管家

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 35 次访问